Core business

  • Primaire werkprocessen versterken
  • Meet- en sturingsinstrumenten ontwikkelen
  • Afstemming en samenwerking tussen organisaties in de publieke sector
  • Evaluatieonderzoek
  • Verbeteren van de meetbaarheid en stuurbaarheid van interne werkprocessen
  • Vertalen van inhoudelijke processen naar meetbare resultaten (input, output & impact)
  • Verbeteren van de aansluiting met externe partners

Organisatieanalyse

De analyse van een organisatie geeft een duidelijk beeld van plus- en minpunten. Op basis daarvan worden doelstellingen ontwikkeld en verbetertrajecten ingezet. Het is een essentieel onderdeel van succesvol strategisch beleid.
Naast een algemene analyse zijn er thematische analyses mogelijk. Specifieke aspecten van de organisatie vormen daarbij het uitgangspunt.
Ook externe factoren kunnen meewegen in de analyse, evenals de organisatiecultuur. Inzicht in de organisatiestructuur en interne processen leidt tot de juiste bijsturing, optimaal functioneren en effectief profileren.

Projectmanagement

Projecten zoals onderzoeken en evaluaties bij non-profitorganisaties worden door Cax Hoekzema georganiseerd, voorbereid,
uitgevoerd en afgerond. De doelstellingen van een project worden vooraf gedefinieerd. De onderzoeksvragen liggen vaak
op het gebied van kwaliteit en tijdsduur, prestaties, samenwerking en kosten.
Cax Hoekzema plant, organiseert en controleert zelf alle aspecten van het project, met de doelstelling van de opdrachtgever
en het creëren van draagvlak als leidraad.

Plonk D-zign 2010